opp.zrodla.org

    STRONA GŁÓWNA | O ŹRÓDŁACH | CO ROBIMY | JAK NAS WESPRZEĆ | KTO NAS WSPIERA | RAPORTY | O 1%


 
.
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" powstał w 1993 roku, w 1997 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie, w 2004 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją społeczną, apolityczną, nie nastawioną na zysk (non-profit), całkowicie niezależną od jakichkolwiek instytucji, urzędów, firm. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Misją stowarzyszenia jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.

Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej, a także edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy. Poziom merytoryczny naszych działań jest doceniany przez nauczycieli, kuratoria oświaty, Ministerstwo Środowiska i współpracujące z nami organizacje ekologiczne.

Jesteśmy przekonani, że aby skutecznie zmienić nastawienie ludzi do środowiska, w którym żyją i zmienić obecny model konsumpcji, należy przede wszystkim podejmować działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Dlatego przykładamy dużą wagę do tego, żeby nasze inicjatywy edukacyjne były innowacyjne, prowadzone metodami aktywizującymi, a przy tym merytorycznie odnosiły się do sedna problemów związanych ze współczesną ochroną środowiska. Staramy się, aby nasza edukacja ekologiczna była prowadzona na jak najwyższym poziomie.

Nasza siedziba mieści się w Łodzi, w centrum wielkiego miasta. Prowadzimy tutaj stacjonarny ośrodek edukacji ekologicznej "Zielona 27", który każdego dnia odwiedza kilkadziesiąt uczestników naszych bezpłatnych warsztatów i szkoleń. Działalność prowadzimy także w Warszawie i Krakowie. Dzięki skupieniu się na największych aglomeracjach kraju, docieramy z naszym przekazem do dużej grupy odbiorców. Wierzymy, że przekonanie mieszkańców miasta do bardziej zrównoważonej konsumpcji, do odpowiedzialnych i etycznych zakupów, do ekologicznych nawyków - przyniesie wymierne rezultaty dla naszej planety.

Nie zapominamy także o bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Organizujemy wyjazdy zarówno na tygodniowe zielone szkoły, jak i jednodniowe wycieczki za miasto. Chcemy nauczyć szacunku do przyrody, poszanowania wszystkich żywych istot, ale także zachęcić do zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku na łonie natury, w harmonii z otaczającym światem.nasz ośrodek w roku 1995...
 

... nasz nowy własny ośrodek w roku 2008
 
 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie ODE "Źródła" jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000118574.

1% podatkuOśrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 03 11, 42 632 81 18
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
oddział w Warszawie

kom. 519 326 983, fax 22 300 13 59
e-mail: warszawa@zrodla.org


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
oddział w Krakowie

tel. 12 391 61 07, fax 12 383 23 87
kom. 519 326 992
e-mail: krakow@zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci

1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.


wpisz swój e-mail aby otrzymywać
informacje o naszych działaniach