opp.zrodla.org

    STRONA GŁÓWNA | O ŹRÓDŁACH | CO ROBIMY | JAK NAS WESPRZEĆ | KTO NAS WSPIERA | RAPORTY | O 1%


 
.

Środki z 1% podatku


W roku 2008 i 2009 w trakcie rozliczeń podatkowych Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" był najczęściej wybieraną przez podatników organizacją ekologiczną otrzymującą 1% podatku. Nie wydajemy pieniędzy na kosztowne kampanie medialne, kolorowe reklamy w gazetach, spoty w telewizji. Cieszymy się, że nasze działania znajdują uznanie w oczach dziesiątków tysięcy odbiorców - uczniów, ich rodzin, nauczycieli. W poprzednich latach swój 1% zdecydowało się przekazać nam ponad 400 tys. podatników, przekazując w ten sposób łącznie przez wszystkie lata kwotę 3,5 mln złotych. Serdecznie dziękujemy!

Darowizny od biznesu


Nie przyjmujemy darowizn ani nie wchodzimy w żadne formy "współpracy" z komercyjnymi firmami, które przy pomocy organizacji ekologicznej chcą poprawić swój wizerunek (tzw. "greenwashing"), albo zwiększyć sprzedaż jakiegoś towaru (rozmaite akcje typu "kup nieekologiczny produkt, a wesprzesz tym Fundację Ekologiczną X"). Zagadnienia związane ze "społeczną odpowiedzialnością biznesu" (tzw. CSR) są dla nas istotne, sami opracowaliśmy dla nauczycieli materiały dydaktyczne na ten temat, dlatego współpracujemy jedynie z takimi firmami, które naprawdę rozumieją idee odpowiedzialnego biznesu, a współpraca, którą proponują, jest korzystna nie tylko dla obu stron, ale również dla Planety. Nie przyjmujemy też żadnych darowizn w zamian za "nieoprotestowywanie" inwestycji, które mogą być szkoliwe dla środowiska - w ogóle nie zajmujemy się opiniowaniem inwestycji, przeprowadzaniem OOŚ, blokowaniem czegokolwiek itp.
Wśród firm, które w ostatnich latach udzieliły nam wsparcia chcemy podziękować w pierwszej kolejności Centrum Ogrodniczemu TRACZ za dofinansowanie filmu o parkach Łodzi oraz za chęć współpracy przy edukacji przyrodniczej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz Centrum Komputerowemu ZETO za wspieranie działań mających na celu poprawę estetyki miasta oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
Współpracujemy także z Wydawnictwem Kartograficznym Daunpol-Pilot oraz firmą Divante.

Dotacje


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest niezależną organizacją społeczną. Najbardziej zależy nam na realizacji własnej misji i dlatego z niepokojem patrzymy na politykę wielu organizacji, które swoje działania i cele dostosowują doraźnie do sponsora, ubiegając się o dofinansowanie wszystkich możliwych projektów - od szkoleń dla bezrobotnych, po konferencje dla urzędników. Nie ubiegamy się o takie dotacje, które mogłyby nas uzależnić od dotującej instytucji. Staramy się zapewnić możliwie jak największą dywersyfikację źródeł finansowania.

Staramy się nie wydawać niepotrzebnie środków, które podatnicy przekazali nam w ramach 1% podatku. Mamy znakomite pomysły na działania edukacyjne i potrafimy przełożyć je na wnioski dotacyjne, które znajdują uznanie w oczach komisji konkursowych. W dwóch ostatnich latach dla realizacji naszych działań pozyskaliśmy ponad 2,5 mln złotych w formie dotacji z funduszy krajowych i europejskich: głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu NGO w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 
 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie ODE "Źródła" jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000118574.

1% podatkuOśrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 03 11, 42 632 81 18
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
oddział w Warszawie

kom. 519 326 983, fax 22 300 13 59
e-mail: warszawa@zrodla.org


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
oddział w Krakowie

tel. 12 391 61 07, fax 12 383 23 87
kom. 519 326 992
e-mail: krakow@zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci

1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.


wpisz swój e-mail aby otrzymywać
informacje o naszych działaniach