opp.zrodla.org

    STRONA GŁÓWNA | O ŹRÓDŁACH | CO ROBIMY | JAK NAS WESPRZEĆ | KTO NAS WSPIERA | RAPORTY | O 1%


 
.

Naszą codzienną pracą są warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli odbywające się w naszym ośrodku edukacji ekologicznej "Zielona 27" w Łodzi oraz realizowane w szkołach i w terenie - na obszarze aglomeracji łódzkiej, warszawskiej i krakowskiej. Z tej formy edukacji korzysta rocznie ok. 5000 uczestników.

Inną niezwykle ważną formą działania są ogólnopolskie projekty edukacyjne i informacyjne. W ostatnim czasie realizowaliśmy następujące projekty:

Program "U źródeł Natury" - cykl projektów dotyczących europejskiej sieci ochrony przyrody "Natura 2000". Dostarczyliśmy do 11.500 szkół w całej Polsce pomoce dydaktyczne w postaci map ściennych oraz materiałów dotyczących "Natury 2000" oraz innych form ochrony przyrody. Przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 500 nauczycieli. Obecnie trwa rekrutacja do projektu "Wpadnij w sieć". Więcej informacji na stronie http://natura2000.zrodla.org

"Psubraty" - projekt dotyczący ochrony humanitarnej zwierząt, skierowany był bezpośrednio do nauczycieli i młodzieży szkolnej. Głównym celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt oraz zmotywowanie jej do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt, do zaangażowania się w sprawy publiczne, do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia. Opracowane zostały materiały edukacyjne pozwalające w ciekawy sposób przybliżać uczniom tematykę praw zwierząt. Więcej informacji na stronie http://www.zwierzeta.edu.pl

"Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?" - celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży i wykształcanie pozytywnych nawyków w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadami. Młodzież z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Poznania brała udział w warsztatach oraz miała okazję odwiedzić sortownie odpadów w swoim mieście. Szkoły otrzymywały też stojaki do selektywnej zbiórki odpadów. Więcej informacji na stronie http://www.recykling.edu.pl

"Bardzo Zielone Szkoły" to nazwa organizowanych przez nas od 2002 roku kilkudniowych wyjazdów z intensywnym programem ekologicznym. W każdej "Bardzo Zielonej Szkole" bierze udział wykwalifikowany trener edukacji ekologicznej, którego zadaniem jest przez cały dzień czuwać nad realizacją programu dydaktycznego. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi, aktywizującymi metodami. Rocznie z tej formy edukacji korzysta ponad 1000 uczniów. Dla uczniów z gorzej sytuowanych rodzin zapewniamy dofinansowanie wyjazdów, m.in. ze środków otrzymanych w ramach "1%". Więcej informacji na stronie http://www.zieloneszkoly.pl


W ramach innych działań:
  • zrealizowaliśmy serial przyrodniczy "Dolinami rzek" w aktrakcyjny sposób prezentujący najpiękniejsze rzeki Polski: Narew, Wisłę, Odrę, Wartę, Bug, Biebrzę oraz Dunajec. Serial jest właśnie emitowany na kanale PLANETE. Więcej informacji: http://www.planete.pl/dokument-dolinami-rzek_31186
  • współorganizowaliśmy GREENCAMP - spotkanie organizacji ekologicznych i przedstawicieli branży internetowej
  • braliśmy udział we wspólnych projektach w ramach Polskiej Zielonej Sieci: organizowaliśmy Wieczór dla Afryki, Tydzień Edukacji Globalnej, Dzień Sprawiedliwego Handlu. Opracowywaliśmy materiały edukacyjne dla projektów Akademia 3R, Dla Klimatu, Kupuj odpowiedzialnie zabawki

Więcej informacji o naszych projektach na stronie http://www.zrodla.org/dzialania/

 
 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie ODE "Źródła" jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000118574.

1% podatkuOśrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 03 11, 42 632 81 18
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
oddział w Warszawie

kom. 519 326 983, fax 22 300 13 59
e-mail: warszawa@zrodla.org


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
oddział w Krakowie

tel. 12 391 61 07, fax 12 383 23 87
kom. 519 326 992
e-mail: krakow@zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci

1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.


wpisz swój e-mail aby otrzymywać
informacje o naszych działaniach