opp.zrodla.org

    STRONA GŁÓWNA | O ¬RÓDŁACH | CO ROBIMY | JAK NAS WESPRZEĆ | KTO NAS WSPIERA | RAPORTY | O 1%


 
.

ROZLICZ SWÓ“J PIT I PRZEKAŻ 1 PROCENT

Darmowy program do rozliczenia podatku za rok 2016
Poniższy program umożliwia łatwe i automatyczne wypełnienie m.in druków: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28, NIP-1, NIP-3. Program jest całkowicie bezpłatny. Program sam pobiera aktualizacje z Internetu.

Darmowy Program PIT


Jak przekazać 1% podatku?


Wystarczy jedynie w formularzu PIT wpisać sam numer KRS organizacji, któłrej chcemy przekazać 1% swojego podatku. Reszt± zajmie się już urz±d skarbowy. Nie trzeba nic wpłacać, ani czekać na zwrot podatku! Wystarczy tylko podać numer KRS organizacji w formularzu.

opp

O¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła"
numer KRS 0000118574To nic nie kosztuje! Wpłata na OPP nie jest darowizn±, bo przekazuje się pieni±dze, które i tak stanowi± podatek - tak większo¶ć podatnik decyduje po prostu czy woli je przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej której¶ z organizacji pozarz±dowych, któłre potrafi± znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielk± kwotę warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacz±ca suma.


Dziękujemy!


W roku 2008 i 2009 w trakcie rozliczeń podatkowych O¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła" był najczę¶ciej wybieran± przez podatników organizacj± ekologiczn± otrzymuj±c± 1% podatku. W tym czasie udało nam się m.in.:
  • otworzyć w Łodzi stacjonarny ¶rodek edukacji ekologicznej, w którym prowadzimy bezpłatne warsztaty dla ok. 3000 uczniów rocznie
  • wysłać ponad 2000 uczniów na "Bardzo Zielone Szkoły"
  • dostarczyli¶my do 11.500 szkół w Polsce mapę ¶cienn± "Natura 2000"
  • zrealizowali¶my serial przyrodniczy "Dolinami rzek" emitowany na kanale PLANETE
  • zrealizowali¶my ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. "Nie podgrzewaj atmosfery", "U Ľródeł Natury", "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?", "Parki i ogrody", "Szkolne ogrody - zielone pracownie", "Psubraty - humanitarna ochrona zwierz±t" i wiele wiele innych
  • rozbudować ofertę edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli w Warszawie i Krakowie
Nie byłoby to możliwe bez Pa±stwa pomocy. Dziękujemy i zachęcamy, aby i w tym roku przekazywać 1% podatku na nasze stowarzyszenie.


 
 

O¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła"
zwraca się z pro¶b± o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalno¶ć pożytku publicznego.
Stowarzyszenie ODE "¬ródła" jest organizacj± pożytku publicznego zarejestrowan± w Krajowym Rejestrze S±dowym pod numerem
KRS 0000118574.

1% podatkuO¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła"
ŁódĽ 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 03 11, 42 632 81 18
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org

O¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła"
oddział w Warszawie

kom. 519 326 983, fax 22 300 13 59
e-mail: warszawa@zrodla.org


O¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła"
oddział w Krakowie

tel. 12 391 61 07, fax 12 383 23 87
kom. 519 326 992
e-mail: krakow@zrodla.org

O¶rodek Działań Ekologicznych "¬ródła"
jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci

1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.


wpisz swój e-mail aby otrzymywać
informacje o naszych działaniach